top of page
Image by Anna Delliou

Erbjudande till bostadsrättsföreningar

I andra kapitlet i andra paragrafen i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) kan vi läsa:

"2 §  Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Detta innebär att även bostadsrättsföreningar har ansvar för brandskyddet i fastigheterna de äger och behöver bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Det kan vara krångligt att förstå exakt vad och vilka dokument som behövs för att kraven i lagen skall vara uppfyllda, därför har jag satt ihop ett paket som riktar sig till just bostadsrättsföreningar.

För 8000:- exkl. moms får ni:

- Genomgång på plats hos er av vad systematiskt brandskyddsarbete innebär, alla i styrelsen är välkomna.

- Komplett dokumentation inkl. snyggt utskick till medlemmarna.

- Genomgång av era fastigheter och förslag på eventuella förbättringar.

- Lista på brandtekniska installationer som ni sedan kontrollerar enligt överenskommelse.

Vid köp av detta paket får ni dessutom 15% rabatt på hjärtstartare och eventuellt skåp samt 15% rabatt på valfritt antal kurser i HLR (normalpris 7200:- exkl. moms, priset på hjärtstartare varierar beroende på modell. Max 12 personer per kurstillfälle enligt HLR-rådets riktlinjer.)

bottom of page