top of page

Brandskydd för stora och små

Mahjha consulting AB - eller Brandskyddshanna - erbjuder tjänster inom brandskydd, framförallt i hur företag och bostadsrättsföreningar skall uppnå kraven i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) vad gäller systematiskt brandskyddsarbete.

 

Jag ser även till att koordinera service, utbildning och egenkontroller.

 

Vill du ha någon som stöttar till 100% eller bara hjälper till med vissa delar - jag finns där för alla uppdrag. Allt från att upprätta den lagstadgade dokumentationen till att sätta upp en brandsläckarskylt.

bottom of page